URDHËR

Fillimi i vitit akademik në institucionet e arsimit të lartë

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar datat e fillimit dhe pushimeve për vitin akademik 2019-2020, për institucionet e arsimit të lartë.

Fillimi i vitit akademik në institucionet e arsimit të lartë

1. Viti akademik 2019-2020 në institucionet e arsimit të lartë, të fillojë në datën 14 tetor 2019 dhe të përfundojë në datën 30 shtator 2020.

2. Periudha 23 dhjetor deri në datën 3 janar 2020, të jetë periudhë pushimësh për studentët.

3. Institucionet publikë të arsimit të lartë, në përfundim të regjistrimit të kandidatëve fitues, të dërgojnë në të gjitha ndërmarjet “Trajtimi i studentëve”, lista e studentëve të regjistruar, sipas programeve të studimit dhe fakulteteve përkatëse.


Urdhërin të plotë e gjeni më poshtë.

(Portali Shkollor)

3,827 Lexime
5 vjet më parë