Shtojca 5

Kërkesë, për zhvillimin e praktikës profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit

Çdo student duhet të dorëzojë me shkrim kërkesën për zhvillimin e praktikës profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit në Drejtorinë Arsimore përkatëse.

6,177 Lexime
6 vjet më parë