Ligji

Ligji për arsimin e të rriturve

Me këtë ligj rregullohet organizimi, struktura, financimi dhe menaxhimi i sistemit të arsimit për të rritur. Arsimi për të rritur është pjesë e sistemit unik të arsimit në Republikën e Maqedonisë.

3,017 Lexime
7 vjet më parë