MANUAL

Manuali i Riskut i Institucioneve Arsimore Parauniversitare ASCAP, 2023

Manuali i riskut do të zbatohet nga të gjitha institucionet arsimore parauniversitare publike dhe private. Menaxhimi i riskut synon që IAP-ja të sigurojë dhe të funksionojë brenda një mjedisi të përmirësimit të vazhdueshëm, duke e vënë fokusin në rezultatet akademike e joakademike të nxënësve.

Manuali i riskut do të zbatohet nga të gjitha institucionet arsimore parauniversitare publike dhe private. Menaxhimi i riskut synon që IAP-ja të sigurojë dhe të funksionojë brenda një mjedisi të përmirësimit të vazhdueshëm, duke e vënë fokusin në rezultatet akademike e joakademike të nxënësve.


©Portali Shkollor Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

929 Lexime
6 muaj më parë