Udhëzim

Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin "Për normat e punës mësimore-edukative dhe numrin e nxënësve për klasë në institucionet e arsimit parauniversitar"

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar një udhëzim për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin "Për normat e punës mësimore-edukative dhe numrin e nxënësve për klasë në institucionet e arsimit parauniversitar"

3,549 Lexime
7 vjet më parë