Udhëzim

Për kriteret dhe procedurat e kualifikimit të mësuesve

Duke filluar nga viti 2014-2015 e në vazhdim, mësuesit që plotësojnë kriteret e pikës 2, kanë të drejtë të aplikojnë për kategorinë e kualifikimit nëse kanë kryer të paktën 3 ditë trajnimi në vit të pasqyruara me 1 kredit

2,298 Lexime
8 vjet më parë