Udhëzim

Për kriteret e mësuesit ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuara në institucionet publike të arsimit parauniversitar

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar një udhëzim "Për kriteret e mësuesit ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuara në institucionet publike të arsimit parauniversitar"

16,239 Lexime
7 vjet më parë