URDHËR

“Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e projektligjit për shkencën në Republikën e Shqipërisë”

“Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e projektligjit për shkencën në Republikën e Shqipërisë”

1,342 Lexime
7 vjet më parë