Urdhër

Për përdorimin e fondeve të planifikuara për blerjen e librave për bibliotekat e shkollave të arsimit parauniversitar

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar një urdhër "Për përdorimin e fondeve të planifikuara për blerjen e librave për bibliotekat e shkollave të arsimit parauniversitar "

1,386 Lexime
7 vjet më parë