Udhëzim

Për plotësimin e formularit të aplikimit në institucionet e arsimit të lartë

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar një udhëzim për plotësimin e formularit të aplikimit në institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat (IAL) në raundin e dytë, për vitin akademik 2016-2017

1,981 Lexime
7 vjet më parë