Udhëzim

Për procedurat e aplikimit në programet e ciklit të parë të studimeve

“Për përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e studimeve të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2016-2017”

1,296 Lexime
7 vjet më parë