Udhëzim

Për procedurat për arsimin e fëmijëve të ngujuar

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar një udhëzim "Për procedurat për arsimin e fëmijëve të ngujuar"

2,032 Lexime
7 vjet më parë