Udhëzim

Për procedurat për arsimin e fëmijëve të ngujuar

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar një udhëzim "Për procedurat për arsimin e fëmijëve të ngujuar"

2,248 Lexime
8 vjet më parë