Urdhër

Përcaktimi i nivelit arsimor të mësuesit

Urdhër për përcaktimi i nivelit arsimor të mësuesit në institucionet publike të arsimit parauniversitar

2,001 Lexime
7 vjet më parë