Udhëzim

Procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet në programet e ciklit të parë të studimeve

"Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.15 datë 19.05.2017 për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional...

"Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.15 datë 19.05.2017 për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet në programet e ciklit të parë të sudimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2017-2018"

1,750 Lexime
6 vjet më parë