Udhëzim

Procedurat e aplikimit në ciklin e parë të studimeve

Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit në programet e ciklit të parë të studimeve, në programet e studimeve me karakter profesional, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë të studimeve, me kohë të plotë…

2,540 Lexime
7 vjet më parë