Udhëzim

Procedurat e konkurrimit, miratimit, porositjes, shpërndarjes dhe shitjes së teksteve shkollore

Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin e ministrisë së arsimit dhe sportit nr. 2, datë 23.2.2016 “për procedurat e konkurrimit, miratimit, porositjes, shpërndarjes dhe shitjes së teksteve shkollore të reja”.

1,388 Lexime
8 vjet më parë