UDHËZIMI

Procedurat e reja të emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit

Ky është udhëzimi i ri, i ndryshuar, mbi procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar. Gjithçka që lidhet me këto procedura e gjeni më poshtë.

Udhëzimi i ri Nr.2 datë 28.01.2020 mbi procedurat e emërimit, pezullimit dhe shkarkimit të drejtorit të institucionit publik të arsimit parauniversitar. Gjithçka që lidhet me këto procedura e gjeni si më poshtë, në materialin PDF, të cilin mund edhe ta shkarkoni për ta printuar. 

(Portali Shkollor) 

16,125 Lexime
4 vjet më parë