UDHËZIM

Procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune

Procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administratën e portalit "Mësues për shqipërinë"

Procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administratën e portalit "Mësues për shqipërinë"

(Portali Shkollor)

33,856 Lexime
4 vjet më parë