URDHËR

Programet orientuese të maturës shtetërore për shkollat profesionale

Urdhër për miratimin e programeve orientuese të maturës shtetërore 2019 për shkollat profesionale.

Urdhër për miratimin e programeve orientuese të maturës shtetërore 2019 për shkollat profesionale.

(Portali Shkollor)

1,917 Lexime
5 vjet më parë