MËSUES PËR SHQIPËRINË

Publikohen listat paraprake me rezultatet e pikëve të dosjes të çdo kandidati

Publikohen listat paraprake me rezultatet e pikëve të dosjes të çdo kandidati, sipas udhëzimit nr. 13, datë 22.05.2019. Identifikimi bëhet nëpërmjet ID, krahas së cilës vendosen pikët.

Publikimi i listave paraprake me rezultatet e pikëve të dosjes të çdo kandidati, sipas udhëzimit nr. 13, datë 22.05.2019, “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”.


Procesi i ankimit do të bëhet pranë Zyrave Vendore Arsimore  sipas afateve të përcaktuara në udhëzim.


(Portali Shkollor)

17,415 Lexime
4 vjet më parë