Skema e vlerësimit

Skema e vlerësimit, gjuhë angleze, varianti A dhe B

Agjencia Kombëtare e Provimeve publikon 25 alternativat e sakta të testimit të parë të maturës shtetërore, atë të gjuhës së huaj, anglisht.

4,167 Lexime
6 vjet më parë