VENDIM

Vendim mbi tarifën vjetore të studimit

Ndryshin në vendimin nr.288, datë 21.5.2018, të këshillit të ministrave, për miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët e arsimit të lartë publik.

2,973 Lexime
5 vjet më parë