PROVIMET KOMBËTARE

Zhvillimi i provimeve kombëtare, për arsimin bazë 2018--2019

Udhëzim mbi zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, viti shkollor 2018-2019. Publikohen datat e zhvillimit të provimeve kombëtare të arsimit bazë.

Udhëzim mbi zhvillimin e provimeve kombëtare të arsimit bazë, viti shkollor 2018-2019. Provimet kombëtare të arsimit bazë, do të zhvillohen si më poshtë:

Lënda gjuhë e huaj, më 10 qershor 2019.

Lënda gjuhë shqipe, më 18 qersho 2019.

Lënda matmatikë, më 21 qershor 2019.


(Portali Shkollor)

4,607 Lexime
5 vjet më parë