Udhëzuesi i prindërve

Kurrikula kombëtare e arsimit të mesëm të lartë

Një udhëzues i thjeshtë për çdo prind. Një pamje e përgjithshme e gjimnazit të së ardhmes në Shqipëri. Materiali u përgatit nga Instituti i Zhvillimit të Arsimit.

6,004 Lexime
6 vjet më parë