Mësimdhënia për AK

Metoda dhe strategji për punën me nxënësit me autizëm në arsimin fillor, flet Florinda Palaj

Mësuesja Florinda Palaj ka ndarë me Portalin Shkollor Albas disa metoda që duhet të përdoren me kujdes nga mësimdhënësit në rast se punojnë me nxënësit me autizëm.

Duke u bazuar në eksperiencën dhe në njohuritë e saj, ajo ofron këto sugjerime për t’u ndihmuar dhe për t’ua lehtësuar punën mësuesve:1. Përdorimi i vizualizimeve: Nxënësit me autizëm shpesh kanë aftësi për të marrë informacionin më mirë përmes stimujve vizualë. Është e dobishme të përdorni materiale vizuale, si: fotografi, video dhe diagrame për të ilustruar konceptet dhe aktivitetet mësimore. Kjo ndihmon nxënësit të përqendrohen dhe të kuptojnë më mirë.

 


2. Përdorimi i materialeve të karakteristikave: Siguroni materialet e shkruara për të gjitha këto të dhëna për cilësinë, kuptimin e informacionit të strukturës dhe informacionit për t'u ndjekur. Përdorimi i teksteve me ilustrime, teksteve me ndarje në paragrafë dhe informacione të përfshira në kutitë e nevojshme i bëjnë nxënësit me autizëm të kuptojnë dhe të mendojnë më mirë.

 


3. Përdorimi i lojërave dhe aktiviteteve interaktive: Lojërat dhe aktivitetet e ndryshme interaktive mund të ndihmojnë nxënësit me autizëm të mësojnë dhe të kuptojnë më mirë mësimet sipas kurrikulave shkollore. Këto aktivitete mund të përfshihen në modelin e formimit të personalitetit të tyre, duke përfshirë rolin e historisë së lojërave dhe përdorimin e teknologjisë. Kjo është e rëndësishme edhe për konsultimet që duhen bërë për provimet kombëtare sipas cikleve të sistemit parauniversitar dhe universitar për nxënësit me aftësi të kufizuara.4. Krijimi i një mjedisi të strukturuar: Nxënësit me autizëm preferojnë një mjedis të strukturuar dhe të rregullt. Sigurohuni që të krijoni një plan mësimor të strukturuar dhe të keni një rutinë të qëndrueshme mësimore. Kjo i ndihmon nxënësit të kenë një ndjenjë të sigurisë dhe të kuptojnë se çfarë i pret në të ardhmen. 5. Përdorimi i komunikimit vizual dhe i ndihmës së shkruar: Nëse nxënësit kanë qenë me komunikime verbale, është e rëndësishme të përdorni komunikimin vizual dhe të ndihmës së shkruar për të shpjeguar konceptet historike. Kjo mund të përfshijë piktogramë, tabela dhe diagrame për të treguar lidhjet, informacionin dhe lidhjen me teknologjinë e informacionit, si dhe mësimin e gjuhëve të huaja që do t’u shërbejnë gjatë gjithë jetës.Këto janë vetëm disa sugjerime për të punuar me nxënësit me autizëm në studimin e personalitetit të tyre sipas nivelit të tyre psikologjik dhe arsimor.

Gjithashtu, është e rëndësishme të konsultoheni me specialistët e arsimit të veçantë për të marrë parasysh nevojat individuale të secilit nxënës, për të ofruar një mësim efektiv dhe të nivelit të lartë si nga ana profesionale, ashtu edhe nga metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies.

©Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

1,146 Lexime
1 muaj më parë