Mendimi kritik

Shkolla e mirë vjen nga të menduarit kritik dhe zgjidhja problemore

Pranvera Musta: Nxënësi/ja është protagonisti/ja i/e nxënies gjatë procesit mësimor, ai/ajo që duhet të testojë veten në përballimin e vështirësive teorike dhe praktike. Mësuesi/ja nga ana tjetër, ka për detyrë ta mbështesë dhe ta inkurajojë, por si? Ndiqni këshillat nga mësuesja Pranvera Musta.


Mendimi kritik ka të bëjë me një proces intelektual e të disiplinuar, për njohjen, zbatimin, analizimin, sintetizimin dhe vlerësimin e informacionit të mbledhur nga vëzhgimi apo përvoja e nxënësve.


Përgatiti: Pranvera Musta, mësuese© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

2,151 Lexime
2 vjet më parë