Sjellje

Si duhet të sillen nxënësit në shkollë dhe në klasë?

Mënyra e sjelljes së nxënësve në shkollë dhe në klasë është e rëndësishme për klimën e mësimit dhe mirëqenien e të gjithë nxënësve dhe mësuesve. Këtu janë disa udhëzime për mënyrën se si nxënësit duhet të sillen në shkollë dhe në klasë.

Këto udhëzime janë të përgjithshme dhe mund të variojnë në varësi të shkollës dhe vendit. Është gjithashtu e rëndësishme që mësuesit dhe administrata shkollore të jenë të qartë në lidhje me pritjet dhe rregullat e tyre, dhe të ndërmarrin hapa për të ndihmuar nxënësit të zhvillojnë sjellje të mira dhe përgjegjësi. Nxënësit duhet të sillen në shkollë dhe në klasë me respekt, sjellje të mirë, dhe përmbajtje të mirë në mësim. Këtu janë disa udhëzime për sjelljen e duhur të nxënësve në shkollë dhe në klasë: 


Respekti ndaj mësuesit dhe të tjerëve: Nxënësit duhet të tregojnë respekt ndaj mësuesit, stafit shkollor dhe të tjerëve në ambientin shkollor. Kjo përfshin dëgjimin e mësuesit, përgjigjen me respekt ndaj tyre dhe ndihmën e mësuesit dhe të tjerëve kur është e nevojshme.


Ndjekja e rregullave të shkollës: Nxënësit duhet të respektojnë rregullat dhe procedurat e shkollës. Kjo përfshin respektimin e orareve të mësimeve, përdorimin e uniformës (nëse është e detyrueshme), dhe ndjekjen e rregullave të qëndrimit dhe sigurisë.


Përgjegjësia për mësimin: Nxënësit duhet të kenë përgjegjësi për mësimin e tyre. Kjo përfshin përfshirjen aktive në mësim, përfshirjen në diskutime, dhënien e provimeve dhe detyrave në kohë, dhe kujdesin ndaj materialeve shkollore.


Ndihma dhe bashkëpunimi me të tjerët: Nxënësit duhet të jenë të gatshëm të ndihmojnë dhe bashkëpunojnë me të tjerët në klasë. Kjo përfshin ndarjen e informacionit, ndihmën me temat e vështira, dhe krijimin e një mjedisi të miqësorë për të gjithë nxënësit. 


Respekti ndaj mjedisit shkollor: Nxënësit duhet të kujdesen për mjedisin shkollor dhe të shmangin veprimet e dëmshme apo vandalizmin.


Kujdesi ndaj teknologjisë: Nëse përdorimi i pajisjeve elektronike është i lejuar në shkollë, nxënësit duhet të përdorin teknologjinë në mënyrë të përgjegjshme dhe në përputhje me rregullat e vendosura.
Më konkretisht, ju nxënës duhet të keni parasysh disa rregulla të pashkruara sapo hyni në shkollë dhe në klasë. 

 


Në hyrje të shkollës: 


Përkujdesuni për orarin: Mënyra më e mirë për të filluar ditën është të respektoni orarin. Mbërrijini në kohë në shkollë dhe në klasë. 


Veshja dhe higjiena: Vishuni në mënyrë të përshtatshme për shkollë dhe sigurohuni që të jeni të pastër. Respektoni rregullat e veshjes në shkollë nëse ato janë të vendosura.


Në hyrje të klasës:


Përshëndetja: Hapni dyert e klasës në mënyrë të rëndësishme dhe me një përshëndetje të qetë dhe të respektueshme për mësuesin ose mësuesen tuaj dhe për bashkënxënësit.


Gjithmonë uluni në vendin tuaj: Kur hyni në klasë, shkoni drejt vendit tuaj dhe uluni me qetësi. Kjo tregon respekt ndaj mësuesit dhe ndaj procesit të mësimit.


Përdorni celularin me kujdes: Respektoni politikën e shkollës për përdorimin e celularëve dhe pajisjeve elektronike në klasë. Përdorni celularin vetëm në raste të nevojshme dhe për qëllime të mësimit. 


Përqendrohuni në mësim: Kur fillon mësimi, përqendrohuni në mësuesin tuaj dhe përmbajuni rregullave të klasës për diskutimet dhe pyetjet.


Respektojeni të tjerët: Tregoni respekt ndaj bashkënxënësve tuaj dhe mësuesit. Mos pritni qëndrime të këqija dhe jepuni mundësinë të tjerëve të mësojnë pa ndërprerje. 


Përmirësojini sjelljen: Nëse ndodh ndonjë konflikt ose moskuptim me mësuesin ose bashkënxënësit, përpiquni të bisedoni për të zgjidhur çështjen në një mënyrë të qetë dhe të rëndësishme.Mënyra e sjelljes në shkollë dhe në klasë është e rëndësishme për të krijuar një mjedis të shëndetshëm të mësimit dhe të ndihmojë të gjithë nxënësit të jenë të suksesshëm në shkollë. Respekti, disiplina dhe bashkëpunimi janë cilësi të rëndësishme që duhet të pasojnë nxënësit kudo që ata ndodhen në ambientet shkollore. Kaltra Tafani 

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

2,052 Lexime
8 muaj më parë