Çfarë janë emrat ambigjenë?

Të gjithë emrat në gjuhën shqipe kanë një gjini të caktuar.

Ata janë në gjininë mashkullore, femërore dhe asnjanëse. Shumë emra të gjinisë mashkullore e formojnë shumësin me prapashtesën –e dhe –ra. Këta emra në numrin shumës e ndërrojnë gjininë dhe kthehen në gjininë femërore. Këta emra quhen ndryshe emra ambigjenë ose të dygjinishëm. Si të tillë, edhe përcaktorët i marrin në gjininë femërore. 


Atëherë kemi:

-          Male të larta dhe jo Male të lartë

-          Këto vende dhe jo Këta vende 

-          Tri fshatra dhe jo Tre fshatra

-          Ujëra të kulluara dhe jo Ujëra të kulluar. 


(Përgatiti: Sevi Agolli, Portali Shkollor)

12,909 Lexime
8 vjet më parë