24 janari, Dita Ndërkombëtare e Arsimit

Jetmira Ibro: Pse një Ditë Edukimi?

Artikull nga Jetmira Ibro, drejtoreshë e shkollës “Ardian Klosi” Tiranë, në lidhje me Ditën Ndërkombëtare të Arsimit.

“Arsimi është një e drejtë e njeriut, një e mirë publike dhe një përgjegjësi kolektive”. Ky është përkufizimi më i përmbledhur qe ka dhënë UNESCO në momentin kur bëhet fjalë për përkufizimin e kësaj teme.


Rëndësia e caktimit të një dite specifike për arsimin qëndron në faktin se, sipas vetë organizatës, “pa arsim cilësor, gjithëpërfshirës dhe të barabartë për të gjithë dhe mundësitë e të mësuarit gjatë gjithë jetës, vendet nuk do të arrijnë barazinë gjinore ose nuk do të thyejnë ciklin e varfërisë që lë miliona fëmijë, të rinj dhe të rritur prapa”.


Edhe Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut sanksionon arsimin si një të drejtë të njeriut dhe është gjithashtu një nga SDG-të (konkretisht numri 4) thelbësor për suksesin e të gjithë Agjendës të vitit 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm.


Përkundër kësaj, aktualisht janë ende 258 milionë fëmijë dhe të rinj te pa arsimuar në botë, ku arsimi (së bashku me shëndetin dhe mbrojtjen) janë pikërisht tre të drejtat themelore që duhet të kenë të gjithë fëmijët. Trefishi i fëmijëve dhe të rinjve janë te pa arsimuar, 781 milionë, është numri i të rriturve analfabetë në botë, të cilëve “po i shkelet e drejta për arsimim dhe është e papranueshme”, thotë UNESCO, sipas të dhënave nga vetë organizata.


Nga ky total global i të rriturve analfabetë, vlen të përmendet një hendek tjetër, në këtë rast një hendek gjinor: pothuajse dy të tretat e kësaj shifre janë femra.


Origjina e Ditës Ndërkombëtare të Arsimit


Por pse festohet Dita e Arsimit në këtë datë? Origjina e kësaj dite daton në 3 dhjetor 2018, datë në të cilën Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara shpalli 24 janarin si Ditën Ndërkombëtare të Arsimit, seanca e parë e së cilës u festua në vitin 2019.


OKB-ja argumentoi rëndësinë e kësaj dite si "arsimimi luan një rol themelor në krijimin e shoqërive të qëndrueshme dhe elastike dhe kontribuon në arritjen e të gjitha Objektivave të tjera të Zhvillimit të Qëndrueshëm", siç kemi argumentuar më parë.


Gjithashtu, kjo organizatë ndërkombëtare theksoi rëndësinë e “marrjes së masave për të siguruar arsim cilësor gjithëpërfshirës dhe të barabartë në të gjitha nivelet – arsimi parashkollor, fillor, i mesëm, i pjesshëm dhe në distancë, duke përfshirë trajnimin teknik dhe profesional. Në këtë mënyrë që të gjithë njerëzit kenë akses dhe mundësi të mësuari gjatë gjithë jetës. Ato kanë mundësinë të fitojnë njohuri dhe aftësitë nevojshme për të përfituar nga mundësitë për të marrë pjesë në shoqëri dhe për të kontribuar në zhvillimin e qëndrueshëm”.


Edukimi digjital, pse është kaq i rëndësishëm dhe nga çfarë përbëhet


Arsimi digjital është vërtetuar të jetë ndërprerja më e rëndësishme në dy dekadat e fundit për të ndihmuar në kapërcimin e hendekut arsimor.

Arsimi digjital është padyshim çelësi për përmirësimin apo edhe transformimin e mësimit të së ardhmes, një mundësi që nuk mund të humbasë për fuqinë dhe forcën e revolucionit digjital për të ndihmuar të paprivilegjuarit.

Rishikimi i kompetencave të nevojshme që kërkohen nga gjeneratat e reja kalon përmes një vizioni digjital, ku ai teknologjik është qendror. Megjithatë, kërkohet një qasje gjithëpërfshirëse që shoqëritë tona të evoluojnë drejt një reduktimi të ndjeshëm të hendekut arsimor dhe, për rrjedhojë, socio-ekonomik dhe kulturor.


Edukim digjital që të mos mbetet askush pas 


Në vitin 2016, Fondacioni Telefónica dhe Fondacioni “la Caixa” lançoi ProFuturo, një program arsimor digjital për të reduktuar hendekun arsimor duke përmirësuar kushtet e miliona fëmijëve me prejardhje vulnerabël në kontinente të ndryshme. Konkretisht, deri në vitin 2023, nisma kishte ndihmuar në transformimin e arsimit duke siguruar burimet e nevojshme për të ndryshuar jetën e më shumë se 28 milionë përfituesve (si dhe pothuajse 1.5 milionë mësuesve) në më shumë se dyzet vende.

Në lidhje me të ardhmen e arsimit, ProFuturo vë në dukje disa nga çështjet që do të kenë një ndikim të veçantë në arsim në vitin 2024. Disa prej tyre kanë një implikim të fortë teknologjik, si zhvillimi dhe marrëdhënia e inteligjencës artificiale me arsimin ose shfaqja e madhe e përmbajtjes digjitale dhe si t'i trajtojmë ato dhe të përfitojmë maksimumin prej tyre pa kompromentuar cilësinë e materialeve arsimore. Por gjithmonë një transformim i shkollave dhe mësuesve si prioritet, nëpërmjet trajnimeve të vazhdueshme, për të bërë realitet “revolucionin” e mundshëm të teknologjive digjitale në këtë sektor.Nga Jetmira Ibro, drejtoreshë e shkollës “Ardian Klosi”, Tiranë 

© Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

810 Lexime
5 muaj më parë