Reflektim

Krijimi i marrëdhënieve pozitive midis mësuesve dhe nxënësve

Mësimdhënësit mund të krijojnë një marrëdhënie pozitive me nxënësit e tyre duke komunikuar me ta dhe duke u dhënë atyre përgjigje të përshtatshme. Mësuesi duhet ta trajtojë secilin nxënës njësoj. Nuk duhet të tregohet kursesi, se cilin nxënës ka të preferuar. Artikull nga Etleva Kacanja.

“Mësuesi prek përjetësinë. Kurrë nuk mund të thuhet se ku përfundon influenca e tij.”

Henry Adams

  

Mësuesit e kuptojnë se çelësi për zhbllokimin e potencialit të nxënësve është zhvillimi i një marrëdhënie pozitive dhe të respektueshme me nxënësit e tyre duke filluar që në ditën e parë të vitit shkollor.Është thelbësore që mësuesit të fitojnë besimin e nxënësve në fillim të vitit. 


Një klasë e ndërtuar me besim dhe me respekt të ndërsjellë, është një klasë e lulëzuar plot me mundësi aktive dhe të angazhimit të të nxënit. Disa mësues janë më të natyrshëm në ndërtimin dhe mbajtjen e marrëdhënieve pozitive me nxënësit e tyre sesa të tjerët.


Nxënësit gjithmonë përgjigjen pozitivisht kur një mësues është entuziast dhe i pasionuar për mësimet që po mësojnë. Kur një mësues prezanton përmbajtje të re me entuziazëm, studentët do të marrin atë që duhet. Ata do të marrin po aq të ngazëllyer sa mësuesi .


Nëse mësuesi është pozitiv, studentët në përgjithësi do të jenë pozitivë. Mësimi duhet të jetë argëtues dhe emocionues. Askush nuk dëshiron të kalojë kohë në një klasë ku ligjërimi dhe marrja e notave janë normat dhe nuk ka asnjë zhvillim tjetër. Nxënësve u pëlqejnë mësimet krijuese, që kapin vëmendjen e tyre dhe u lejojnë atyre të marrin atë që duhet në procesin e të mësuarit.


Marrëdhënia e mësimdhënësve është shumë e rëndësishme për nxënësit. Fëmijët qëndrojnë prej 5 deri në 7 orë në ditë me mësuesit për gati 9 muaj. Të gjithë ne kemi kaluar shkollimin, dhe neve të gjithëve na ka ndodhur të kemi mësues të preferuar.

Një marrëdhënie pozitive midis nxënësit dhe mësuesit është e vështirë të përcaktohet, por mund të gjendet,për të dy individët në të dyja anët.


Cilësitë për një marrëdhënie pozitive mund të ndryshojnë për të vendosur një përvojë mësimore të afërt dhe t’i ftojë nxënësit të mësojnë. Një mësues dhe nxënës që kanë cilësitë e komunikimit të mirë, respektin në klasë dhe tregojnë interes në mësimdhënie nga pikëpamja e mësuesit dhe nxënësit do të krijojnë një marrëdhënie pozitive në klasë.


Fëmijët kanë strategji të ndryshme për të mësuar dhe për të arritur qëllimet e tyre.

Disa nxënës në klasë do ta kuptojnë dhe mësojnë shpejt mësimin, por në të njëjtën kohë do të jenë ata që duhet të dëgjojnë disa herë mësuesin duke përdorur teknika të ndryshme për nxënësit që nuk janë në gjendje të kuptojnë menjëherë mësimin.Nga ana tjetër, ka nga ata nxënës që e përdorin shkollën si argëtim.Mësimdhënia pastaj bëhet e vështirë, veçanërisht nëse nuk ka komunikim të duhur. 


Megjithatë, mësuesit, duke krijuar një marrëdhënie pozitive me nxënësit e tyre ,do të arrijnë shumë.

Komunikimi midis nxënësit dhe mësuesit shërben si një lidhje midis të dyjave, gjë që siguron një atmosferë më të mirë për një mjedis në klasë.Sigurisht që një mësues nuk do të mund të kuptojë çdo problem për çdo fëmijë në klasën e tij, por do të marrë informacion të mjaftueshëm për ata nxënës që po luftojnë me detyra specifike.


Sa më shumë që mësuesi komunikon me nxënësit e tij, aq më shumë ka gjasa që ata të jenë në gjendje të ndihmojnë nxënësit të mësojnë në një nivel të lartë dhe të arrijnë shpejt. Ata mësues që tregojnë respekt ndaj nxënësve të tyre, automatikisht fitojnë favorin duke pasur nxënës aktivë në klasën e tyre. 


Mësuesi që nuk sillet si duhet ose ofendon nxënësit në klasë nuk do t’i ketë ato cilësi qe ka mësuesi i lartpërmendur.


Mësimi bëhet një proces për një individ ku ai ose ajo, ndihet i kënaqur me të mësuarit nëse është në klasë ose në shtëpi. Nxënësit ndiejnë dëshirën për të folur për problemet e tyre, frikën, ose madje tregojnë njohuritë e tyre, por në të njëjtën kohë duan të dëgjohen nga mësuesit. Nxënësit ndjehen të kënaqur kur mësimdhënësi më në fund u jep mundësi të kontribuojnë, ose me fjalë të tjera mësuesi kërkon një mendim, që zakonisht nuk u ofrohet nxënësve.


Ndërveprimi midis nxënësit dhe mësuesit bëhet jashtëzakonisht i rëndësishëm për një marrëdhënie të suksesshme gjatë gjithë kohës së një viti shkollor.


Një marrëdhënie e ngushtë, por e kufizuar midis nxënësit dhe mësuesit mund të jetë e dobishme për ata nxënës që janë të turpshëm.Çdo vit shkollor ndodh që mësuesi të njohë fytyra të reja dhe qëndrime të reja. Mësimdhënësit mund të krijojnë një marrëdhënie pozitive me nxënësit e tyre duke komunikuar me ta dhe duke u dhënë atyre përgjigje të përshtatshme. Mësuesi duhet ta trajtojë secilin nxënës njësoj. Nuk duhet të tregohet kursesi, se cilin nxënës ka të preferuar. I njëjti rregull duhet të zbatohet për të gjithë nxënësit.


Është gjithashtu me rëndësi, që një mësues të jetë i drejtë dhe i qëndrueshëm kur merret me nxënësit. Respekti mes mësimdhënësit dhe nxënësit duhet të jetë nga të dy anët sepse një mësues jep shumë për nxënësit por dhe merr po aq nga ata.


Si përfundim, mund të them me bindje se kujtimi i një mësimdhënësi të përkushtuar, me një gjuhë plot mirësi e dashuri mbetet gjithmonë si një dritë udhërrëfyese në jetën e çdo individi.Etleva Kacanja 

nëndrejtore, shkolla e mesme profesionale “Beqir Çela”,Durrës.


©Portali Shkollor- Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë.

1,740 Lexime
1 vit më parë