SHKRESA

Për drejtorët e shkollave të Kosovës dhe të Shqipërisë

Në shkresa të ndryshme, drejtorët shkruajnë: ndërrimi i parë, ndërrimi i dytë, ndërrimi i tretë ose turni i parë, turni i dytë dhe turni i tretë, por asnjëra nuk është e saktë.

Në shkresa të ndryshme, drejtorët shkruajnë: ndërrimi i parë, ndërrimi i dytë, ndërrimi i tretë ose turni i parë, turni i dytë dhe turni i tretë.

Duhet: ndërresa e parë, ndërresa e dytë dhe ndërresa e tretë.

"Ndërresa" përdoret te veshjet e ndryshme, por edhe te njerëzit që punojnë brenda një kohe të përcaktuar dhe që zëvendësohen nga një grup tjetër njerëzish për pjesën tjetër të ditës ose për atë të natës.

Fjala "ndërrim" përdoret te stinët, te ngjyrat, tek emrat etj. P.sh.: Ndërrimi i stinëve. Ndërrimi i ngjyrave. Ndërrimi i emrave. Jo: Ndërresa e stinëve. Ndërresa e ngjyrave. Ndërresa e emrave.

Shënim: "Turn" (shqip: ndërrim, kthesë, veprim, akt etj) është fjalë e huaj dhe nuk ka nevojë të përdoret fare, sepse kemi fjalën shqipe "ndërresë".

 

Nga Mentor Hajrizi (MA), Kosovë

4,556 Lexime
7 vjet më parë