Njoftim

Përzgjedhja e teksteve – katalogu Albas

Përzgjedhja e teksteve shkollore është proces shumë i rëndësishëm, sepse ju zgjidhni tekstin me të cilin ju dhe nxënësit tuaj do të punoni gjatë një viti. Teksti më i përshtatshëm ju lehtëson punën dhe ndihmon, që bashkë me punën tuaj plot pasion, nxënësit të arrijnë të përvetësojnë njohuritë lëndore.

Të dashur mësues, 

Ju njoftojmë se Ministria e Arsimit, Sporteve dhe Rinisë,  ka shpallur fushatën për përzgjedhjen e teksteve shkollore, për vitin shkollor 2021-2022. 


Ky proces është shumë i rëndësishëm, sepse ju zgjidhni tekstin me të cilin ju dhe nxënësit tuaj do të punoni gjatë një viti. Teksti më i përshtatshëm ju lehtëson punën dhe ndihmon, që bashkë me punën tuaj plot pasion, nxënësit të arrijnë të përvetësojnë njohuritë lëndore.


Ju vëmë në dijeni se në portalin tonë do të gjeni:

- Tekstet tona të digjitalizuara. Çdo përdorues i tekstit mund ta shkarkojë atë në kompjuter dhe të ketë materiale të shumta didaktike, që ndihmojnë në përvetësimin më të mirë të lëndës.

-  librat e mësuesit për çdo lëndë, të cilat mund t’i shkarkoni dhe t’i printoni. Ata janë hartuar nga mësues/e të talentuar në fushën e mësimdhënies dhe zbërthejnë të gjitha kërkesat e kurrikulës bërthamë;

-  planet, ku janë zbërthyer të gjitha kërkesat e programit;

-  teste të shumta për tremujorë dhe vjetorë, si dhe shumë materiale të tjera ndihmëse.


Nëse ju mungojnë libra për lëndë të veçanta, kontaktoni me menaxherët tanë, të cilët do t’ju vënë në dispozicion çdo gjë që të keni nevojë për procesin e përzgjedhjes, në adresën e emailit [email protected] 


Kujdes!

Në udhëzimin e këtij viti të MASR për përzgjedhjen e librave shkollorë shkruhet kështu: Planet mësimore me të njëjtën renditje të temave, për çdo lëndë dhe për çdo klasë, që u zbatuan në vitin shkollor 2020-2021 në kushtet e situatës së krijuar nga pandemia COVID-19, nuk do të përdoren në vitin shkollor 2021-2022.


Më poshtë ju paraqesim katalogun e teksteve shkollore të shtëpisë botuese ALBAS të vënë në dispozicion për përzgjedhjen e vitit shkollor 2021-2022. 

ALBAS

Librat shkollor 2020-2021

Cikli fillor dhe 9-vjeçar

Klasa                      Titulli
1 Edukim për shoqërinë 1/ e re
1 Dituri Natyre 1
1 Fletore pune Dituria 1
2 Gjuha shqipe 2/ e re
2 Edukim për shoqërinë 2/ e re
2 Matematika 2/ e re
2 Fletore pune Matematika 2/ e re
2 Dituri Natyre 2/ e re
2 Fletore pune Dituria 2/ e re
3 Gjuha Shqipe 3/ e re
3 Matematika 3/ e re
3 Fletore pune Matematika 3/ e re
3 Qytetaria 3/ e re
4 Gjuha Shqipe 4/ e re
4 Matematika 4/ e re
4 Fletore pune Matematike klasa 4/ e re
4 Historia 4/ e re
4 TIK 4/ e re
8 Gjuha Shqipe 8/ e re
8 Matematika 8/ e re
8 Fletore pune Matematika 8/ e re
8 Qytetaria 8/ e re
8 Historia 8/ e re
8 Art Pamor 8/ e re
9 Gjuha shqipe 9/ e re
9 Historia 9/ e re
9 Kimia 9/ e re
9 Fletore pune kimia 9/ e re
9 Qytetaria 9/ e re

5 Gjuha Shqipe 5/ e re
6 Gjuha Shqipe 6/ e re
6 Historia 6/ e re
6 Arti Pamor/ 6
7 Gjuha shqipe 7/ e re
7 Historia 7/ e re
7 Matematika 7/ e re
7 Fletore pune Matematika 7/ e re
7 Qytetaria 7/ e re
7 ARTI PAMOR 7ALBAS

Librat shkollor 2020-2021

Cikli i mesëm i lartë 

 
Klasa Titulli
10 Gjuha shqipe 10
10 Letërsia 10
10 Qytetari 10/ e re
10 Histori 10/ e re
10 Gjeografi 10
10 Art teatër 10/ e re
10 Muzika 10
10 Art Pamor 10/ e re
10 Matematika 10 – 11/ pjesa e parë
10 Matematika 10 – 11/ pjesa e dytë
10 Biologjia 10 -11/ pjesa e parë
10 Biologjia 10 -11/ pjesa e dytë
10 Kimia 10 – 11/ pjesa e parë
10 Kimia 10 – 11/ pjesa e dytë
10 Fizika 10 – 11/ pjesa e parë
10 Fizika 10 – 11/ pjesa e dytë
11 Gjuha shqipe 11/ e re
11 Letërsia 11/ e re
11 Historia 11/ e re
11 Filozofia 11/ e re
11 Gjeografia 11/ e re
12 Gjuha shqipe 12/ e re
12 Letërsia 12/ e re
12 Letërsia 12/ e re me zgjedhje
12 Biologjia 12/ e re me zgjedhje
12 Historia 12/ e re me zgjedhje
12 Gjeografia 12/ e re me zgjedhje
12 Psikologjia 12/ e re me zgjedhje
12 Sociologjia 12/ e re me zgjedhje

 


©Portali ShkollorTë gjitha të drejtat e rezervuara. Ndalohet kopjimi pa lejen tonë. 

5,424 Lexime
3 vjet më parë