DREJTSHKRIM

Shkruhet “panik” dhe jo “panikë”!

Shkruhet “panik” dhe jo “panikë”! Fjala “panik” është emër i gjinisë mashkullore.Qëllimi i shkrimit nuk është përdorimi i fjalëve të huaja në gjuhën shqipe, por drejtshkrimi i fjalëve sipas normave të gjuhës sonë.

Lexues të etur të shqipes së shkruar.


Shkruhet “panik” dhe jo “panikë”! Fjala “panik” është emër i gjinisë mashkullore.


Në një fjali diku në rrjetet sociale, lexova: "Nuk ka nevojë për frikë dhe panik". Ky është një problem tjetër tashmë. Në këtë rast, duhet të përdoret “frikë” ose “panik”.

Kuptimi i fjalës “panik” është “frikë, frikë e madhe”.


Po qe se shkruhet edhe frikë, edhe panik, i bie të nënkuptohet: frikë dhe frikë e madhe (tautologji).

"Mos ngjallni panik!"


Qëllimi i shkrimit nuk është përdorimi i fjalëve të huaja në gjuhën shqipe, por drejtshkrimi i fjalëve sipas normave të gjuhës sonë.


Përgatiti,

MA. Mentor Hajrizi(Portali Shkollor)

3,144 Lexime
4 vjet më parë