raundi i dytë

Aplikimi në raundin e dytë viti akademik 2017-2018

Aplikimi në Raundin e dytë kryhet vetëm për ato programe studimi të cilat pas përfundimit të regjistrimeve të raundit të parë kanë kuota të paplotësuara. Të drejtën për të aplikuar me këtë formular në raundin e dytë e kanë maturantët / kandidatët

1,757 Lexime
6 vjet më parë