KUALIFIKIMI I MËSUESVE

Kualifikimet e mësuesve për vitin shkollor 2018-2019

Udhëzim për kualifikimet e mësuesve për vitin shkollor 2018-2019.

Udhëzim për kualifikimet e mësuesve për vitin shkollor 2018-2019.

(Portali Shkollor)

5,988 Lexime
4 vjet më parë