Ligji

Ligji për arsim dhe trajnim profesional

Me këtë ligj rregullohet organizimi, struktura dhe administrimi me sistemin e arsimit dhe të trajnimit profesional.

2,483 Lexime
6 vjet më parë