Ligji

Ligji për arsim dhe trajnim profesional

Me këtë ligj rregullohet organizimi, struktura dhe administrimi me sistemin e arsimit dhe të trajnimit profesional.

2,926 Lexime
7 vjet më parë