Ligji

Ligji për veprimtari të inovacionit

Në këtë ligj rregullohen veprimtaria e inovacionit, qëllimet dhe organizimi i zbatimit të rezultateve të veprimtarisë shkencore, hulumtuese, njohuritë teknike dhe teknologjike, zbulimet dhe inovacionet...

1,598 Lexime
5 vjet më parë