Ligji

Ligji për kornizën kombëtare të kualifikimeve

Me këtë ligj rregullohen Korniza kombëtare e kualifikimeve, nivelet dhe nën nivelet e kualifikimeve, tipet e kualifikimeve, vëllimi i kualifikimeve, trupat kompetente për propozim, miratim dhe klasifikim të kualifikimeve...

2,688 Lexime
6 vjet më parë