Ligji

Ligji për veprimtarinë hulumtuese - shkencore

Me këtë ligj rregullohen parimet, qëllimet, interesi publik, realizimi i veprimtarisë hulumtuese-shkencore, subjektet e veprimtarisë hulumtuese-shkencore dhe mënyra e financimit të veprimtarisë hulumtuese-shkencore...

1,934 Lexime
5 vjet më parë