Udhëzim

Për planifikimin e fondeve buxhetore dhe ndjekjen e procedurave të prokurimit për blerjen e librave të bibliotekave të institucioneve arsimore publike

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar një udhëzim "Për planifikimin e fondeve buxhetore dhe ndjekjen e procedurave të prokurimit për blerjen e librave të bibliotekave të institucioneve arsimore publike"

1,641 Lexime
8 vjet më parë