Udhëzim

Për procedurat e ndjekjes së arsimit bazë për nxënësit që nuk kanë ndjekur të paktën dy klasa të arsimit bazë

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar një udhëzim "Për procedurat e ndjekjes së arsimit bazë për nxënësit që nuk kanë ndjekur të paktën dy klasa të arsimit bazë"

1,697 Lexime
8 vjet më parë