UDHËZIM

Përcaktimi i nivelit të gjuhëve të huaja për programet e studimit në arsimin e lartë

Udhëzim mbi përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë.

Udhëzim mbi përcaktimin e niveleve të gjuhëve të huaja dhe të testeve ndërkombëtare, për pranimet në programet e studimit të ciklit të dytë dhe të tretë, në institucionet e arsimit të lartë.

1,834 Lexime
4 vjet më parë