TË LEXUARIT ME ZË TË LARTË

Shumica e prindërve janë dembelë dhe neglizhojnë të lexuarin me zë të lartë.

Leximi është shumë i dobishëm për fëmijët dhe prindërit. Prindërit që lexojnë fëmijët me zë të lartë ndjehen më kompetentë, ndërsa prindërit kanë një marrëdhënie më të mirë me fëmijët e janë më pak të ekspozuar ndaj stresit dhe depresionit.

Leximi është shumë i dobishëm për fëmijët dhe prindërit. Prindërit që lexojnë fëmijët me zë të lartë ndjehen më kompetentë, ndërsa prindërit kanë një marrëdhënie më të mirë me fëmijët e janë më pak të ekspozuar ndaj stresit dhe depresionit. Fëmijët, nga ana tjetër, kanë zhvillim më të mirë kognitiv (të menduarit, zgjidhja e problemeve, vendimmarrja), si dhe kultivohen me mirësjellje. Leximi i fëmijëve përmirëson ndjeshëm përqendrimin e tyre dhe zgjeron fjalorin.


Hulumtimet kanë treguar se më shumë se një e treta e fëmijëve ndërmjet moshës gjashtë dhe 11 vjeç, prindërit e të cilëve kanë ndërprerë leximin, ankohen për këtë. Duke lexuar së bashku, fëmijët dhe prindërit lidhen më shumë, diskutojnë për libra, dhe kjo është një nga mënyrat më të mira për të kaluar kohë cilësore me fëmijët.


Nuk ka fëmijë që nuk kënaqet duke dëgjuar histori. Dhe kjo është pikërisht mënyra më e mirë që një fëmijë të fitojë zakonet e leximit, sepse një kohë e këndshme e kaluar me një prind dhe një libër krijon një korrelacion pozitiv me librat dhe leximin.


Nëse keni ndalur leximin për fëmijët tuaj, provoni ta rivendosni këtë ritual. Sugjerojini atyre që t'i lexojnë ato shkurtimisht. Kthejeni leximin në lojë dhe thirrni librin në mënyrë alternative.


(Përshtati P. Shtini; Portali Shkollor)

3,337 Lexime
5 vjet më parë