Udhëzim

Për procedurat e ndjekjes së arsimit bazë me kohë të pjesshme

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka publikuar një udhëzim "Për procedurat e ndjekjes së arsimit bazë me kohë të pjesshme", procedurat e regjistrimit, dokumentet bazë që nevojiten

1,987 Lexime
8 vjet më parë