PROJEKTI PËR DIGJITALIZIMIN E TEKSTEVE NGA ALBAS FALAS PER TË GJITHË NXËNËSIT DHE MËSUESIT

Përdorimi sic u shpreh në intervistën e tij presidenti i Albas-grup, L. Ajrullai

Use as stated in his interview Albas-group president, L. Ajrullai, we feel obliged and responsible to support Albanian teachers and students wherever they are and to use textbooks approved Albasit in Albania, Macedonia, Kosovo, the Presevo and in the Diaspora. 

Portalishkollor.al gives all the possibilities that a teacher needs to utilize its maximum teaching skills; and develop an interactive learning in the classroom. The program is only used by the students and also the control of the parent. 

2,608 Lexime
8 vjet më parë