KREATIVITETI

Shkopinjtë artizanalë, mënyra si t'i shfrytëzoni në klasë

Keni nevojë për disa ide që t'i shfrytëzoni në klasën tuaj? Merrni një kuti me shkopinj artizanalë prej druri. Këto shkopinj mund t'i përdorni në çdo orë, qoftë në orë matematike, shkrimi, etj.

Keni nevojë për disa ide që t'i shfrytëzoni në klasën tuaj? 

Merrni një kuti me shkopinj artizanalë prej druri. Këto shkopinj mund t'i përdorni në çdo orë, qoftë në orë matematike, shkrimi, etj. Nxënësit i pikuturojnë dhe i shrytëzojnë për qëllime të ndryshme. 


Mund të krijojnë figura si në foton e mëposhtme. Secili nxënës të krijojë një figurë. Aty ju mësoni edhe sesa aftësi kreative kanë nxënësit tuaj. Ndonjëri prej tyre mund të jetë i talentuar. 

Nxënësit mund të pikturojnë dhe t'i personalizojnë shkopinjtë e tyre. Kjo është një mënyrë e mirë për të mos përthyer faqen e librit, por për ta rigjetur me lehtësi faqen, duke iu rikthyer librit aty ku e kanë lënë. 

(Përshtati P.Shtini; Portali Shkollor)

2,587 Lexime
4 vjet më parë