Historiku

Portali Shkollor u hap në muajin shtator të vitit 2015, kohë kur përgjithësisht nisin aktivitetin e tyre institucionet arsimore në Shqipëri dhe trojet shqiptare. Ashtu si pesë vjet të shkuara, edhe sot Portali Shkollor ruan të njëjtin qëllim të tij, t’u shërbejë mësuesve/pedagogëve, prindërve dhe nxënësve/studentëve me të gjitha informacionet që hidhen në të, si media e parë online dedikuar tërësisht arsimit.