Libraritë në MaqedoniAlbas Office 1 –Tetovë, Maqedoni:
Adresa: Rr. Ilindenit, nr.105”
Numri i tel/fax: +044 344047