PËR MATURANTËT

SKEMA PËR LETËRSINË DHE GJUHËN SHQIPE – në ndihmë të maturantëve

Nga botimi i shtëpisë botuese ALBAS, “Çelësi i Letërisë dhe i Gjuhës shqipe” për maturantët, po publikojmë për të gjithë të interesuarit, skemat e analizave letrare të veprave të përfshira në programin për provimin përfundimtar të maturës.

Për t’iu ardhur në ndihmë mësuesve dhe maturantëve në lëndën e Letërsisë dhe të Gjuhës shqipe, po publikojmë: skemat SKEMAT E ANALIZAVE LETRARE TË VEPRAVE të përfshira në programin për provimin përfundimtar.


Në vazhdim do të publikojmë:

SKEMA TË DUKURIVE GJUHËSORE

SKEMAT PËR TEKSTET JOLETRARE

ESEJA,

KOMENTE për poezinë “Lirikë me shi” të Azem Shkrelit (të cilat aktualisht mungojnë në botimin Çelësi i Letërsisë dhe i Gjuhës shqipe, Albas, Botimi 2019).


Porositet dhe online në www.librarialbas.al.


(këto skema mund të shkarkohen falas, nuk lejohet shtypi apo shumëfishimi i tyre për qëllime fitimi)

(Albas, Portali Shkollor) 

20,911 Lexime
4 vjet më parë