Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të gjeni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: info@portalishkollor.al.

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aktualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: info@portalishkollor.al.

Të nderuar nxënës
Portali Shkollor (www.portalishkollor.al) për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: info@portalishkollor.al.

Të nderuar prindër
Për ju dhe fëmijët tuaj në Portalin Shkollor (www.portalishkollor.al) publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqiptar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe: info@portalishkollor.al.

Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të ndiqni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: info@portalishkollor.al.

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aklualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: info@portalishkollor.al.

Të nderuar nxënës
portalishkollor.al për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: info@portalishkollor.al.

Të nderuar prindër
Për ju dhe femijët tuaj ne portalinshkollor.al publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqipëtar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe - na shkruani në: info@portalishkollor.al.

Përfundon trajnimi i parë, Albas vijon trajnimet në qytete të tjera

Albas

Qëndra e Trajnimeve Albas

Përfundon trajnimi i parë, Albas vijon trajnimet në qytete të tjera

Qëndra e Trajnimeve Albas përfundoi me sukses trajnimet e para me kredite për modulet: “Mësimdhënia me kurrikulat e reja” dhe “Përfshirja e nxënësve me aftësi të kufizuar në arsimin gjithpërfshirës”.

Lexojmë përrallën “Borëbardha”, abetare

Metoda mësimdhënie

orë model

Lexojmë përrallën “Borëbardha”, abetare

Kjo orë model është përgatitur nga mësuesja Marjola Lëngu, shkolla 9 - vjeçare "Jani Baklalli", Fier. Tema e mësimit në klasën e parë në lëndën abetare është “Lexojmë përrallën “Borëbardha””.

Udhëzues metodik për librin “9  miqtë e mi”

Çerdhe & kopshte

botimet albas

Udhëzues metodik për librin “9 miqtë e mi”

Paketa shoqërohet me udhëzuesin metodik (librat e mësuesit) dhe janë hartuar në bazë të programit të MAS-it dhe realizojnë objektivat e tij. Udhëzuesi ndihmon mësuesin dhe prindin dhe të punojnë me fë...