Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të gjeni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: info@portalishkollor.al.

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aktualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: info@portalishkollor.al.

Të nderuar nxënës
Portali Shkollor (www.portalishkollor.al) për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: info@portalishkollor.al.

Të nderuar prindër
Për ju dhe fëmijët tuaj në Portalin Shkollor (www.portalishkollor.al) publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqiptar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe: info@portalishkollor.al.

Të nderuar drejtorë dhe drejtoresha
Në këtë faqe ju do të ndiqni të gjitha informacionet aktuale nga bota e arsimit. Me kënaqësi ne do të publikojmë lajme nga shkollat tuaja në portalin tonë – na shkruani në: info@portalishkollor.al.

Të nderuar mësues
Mirësevini në qendrën e botës shkollore. Regjistrohuni, bëhuni anëtarë dhe përdorues të portalitshkollor.al dhe shkarkoni materiale të ndryshme me të cilat do të pasuroni orën tuaj të mësimit. Për ju ne ndjekim çdo aklualitet nga bota e arsimit, publikojmë lajme nga shkollat tuaja dhe zhvillimet e fundit në mësimdhënie dhe mësimnxënie - na shkruani në: info@portalishkollor.al.

Të nderuar nxënës
portalishkollor.al për ju zgjedh tema të cilat ju ndihmojnë të mësoni me lehtësi dhe sukses. Në portalinshkollor.al librat mund t`i shkarkoni në formën digjitale me përmbajtje multimediale - na shkruani në: info@portalishkollor.al.

Të nderuar prindër
Për ju dhe femijët tuaj ne portalinshkollor.al publikojmë njohuri të fundit shkencore në lidhje me të mësuarit dhe edukimin, lajme për arsimin dhe suksesin e nxënësit shqipëtar. Na ndiqni dhe na shkruani se çfarë ju pëlqen të lexoni në këtë faqe - na shkruani në: info@portalishkollor.al.

Donika Bakiu: Pse Q-ja në vend të Ç-së dhe e kundërta?

Rregullat gjuhësore në fokus

PËRDORIMI I DUHUR

Donika Bakiu: Pse Q-ja në vend të Ç-së dhe e kundërta?

Asnjë shkronjë në alfabet nuk është kot edhe as nuk do të jetë. Nocioni i fjalëve ndryshon shumë kur në disa raste përdoret "q" dhe në disa raste të tjera përdoret "ç". Kemi disa shembuj: “Qfar të duh...

Modele testesh në Gjuhën Angleze për maturantët

Maturantët

MODELE

Modele testesh në Gjuhën Angleze për maturantët

Hartimi i tezave nga mësuesja Etleva Ruci është bazuar kryesisht mbi programin orientues të QSHA, të reduktuar, duke u kujdesur që të mbulohen kryesisht temat që janë trajtuar në shkollë, si dhe rubri...

Rregullat për të luajtur lojën me letra “UNO”

Zbavitje

ARGËTIM

Rregullat për të luajtur lojën me letra “UNO”

Në këto ditë kur reshjet u kthyen serish, një formë e mirë për t’u argëtuar është loja me letra. Më poshtë ju prezantojmë rregullat e lojës “Uno” për ta luajtur me fëmijët ose familjarët e tjerë, por...